Güvenle büyümeye ve yeni yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.

Hakkımızda


Avrupa Yatırım Holding, yenilikçi, sürdürülebilir, değer odaklı ve sorumlu yaklaşımı ile güçlü büyüme potansiyeline sahip sektörlerde yatırımlar yaparak organik ve inorganik olarak büyümesini sürdürecektir.

Vizyon


Toplumsal yaşamda saydamlık, ekonomik yaşamda bireyin refah ve istikrarına etkin olarak katkı yapacak ticari ve endüstriyel platformlarda verimli ve sürdürülebilir yatırımların gerçekleştirilmesi.

Misyon


Yaşatılan öz değerlerden ödün vermeden, yaratıcı ve rekabetçi çözümlerimizle kendimize ve tüm halkımıza değer katmak. Katılımcı bir yönetim yapısı ile etik değerlere saygılı olarak..

Haberler
Yatırımcı İlişkileri
Yatırımlar

Yenilikçi, değer odaklı, çevreye duyarlı


Amacımız gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla doğru sektörlerde yatırım yapmak ve değer oluşturmaktır. karbon ayak izimizi azaltmak amacıyla Önümüzdeki beş yıl ve on yıllık planlarımızı hazırlıyoruz. Hedefimiz tüm şirket ve iştiraklerimizde yenilenebilir enerji kullanmak, fosil yakıtlı araçlarımız değişmesi, tarım alanında sürdürülebilir gıda arzı sağlamak, ülkemize yeni istihdam alanları açmak ve bu sayede elde ettiğimiz kazanımları; sermayedar, ortaklar, çalışanlar ve müşterilemizle paylaşarak ülkemizin refahını artırmaktır.

Yatırımlar